5 เหตุผลดีๆ ที่ควรได้รับปริญญาโทสาขาการศึกษาปฐมวัย

ไม่มีความลับใดที่ยิ่งคุณศึกษาต่อมากเท่าไหร่ คุณก็จะมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานมากขึ้นเท่านั้น มีเหตุผลหลายประการที่บางคนต้องการได้รับปริญญาโทด้านการศึกษาปฐมวัย เด็กก่อนวัยเรียนเรียนรู้ด้วยวิธีที่แตกต่างจากกลุ่มอายุอื่นๆ มาก ดังนั้นนี่จึงเป็นความพิเศษด้านหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

1. ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น:

แน่นอนว่าสิ่งนี้ดูเหมือนชัดเจนเมื่อพิจารณาว่าปริญญาโทมีระดับที่สูงกว่าอนุปริญญาหรือปริญญาตรี อย่างไรก็ตาม เหตุผลประการหนึ่งที่นักการศึกษาเลือกที่จะเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทก็คือมีหลักสูตรที่เรียนรวมมากกว่า หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยจะเจาะลึกลงไปในจิตวิทยาเด็ก ความผูกพันในครอบครัว และแง่มุมอื่นๆ

การเรียนปริญญาโทด้านการศึกษาปฐมวัยยังช่วยให้คุณเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะด้านอาชีพที่คุณอาจพบว่าตัวเองเผชิญในทุกขั้นตอนของอาชีพการงานของคุณ

2. โอกาสทางอาชีพที่กว้างขึ้น:

งานกำกับดูแลที่คุณอาจต้องการทำงานจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา นอกจากนี้ยังเป็นขั้นตอนต่อไปในการต่อยอดอาชีพการศึกษาของคุณหากคุณต้องการเติบโต จะมีตัวเลือกอาชีพในสาขาที่นอกเหนือไปจากการศึกษา เช่น งานสังคมสงเคราะห์

ทางเลือกอื่นๆ อาจรวมถึงการทำงานเชิงลึกของรัฐบาล เช่น การทำงานกับนโยบายการศึกษา และอื่นๆ หลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรีเป็นก้าวแรกที่ยอดเยี่ยมและแน่นอนว่าสามารถเป็นตำแหน่งที่ดีเยี่ยมในการประกอบอาชีพของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณสนใจที่จะเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณ ปริญญาโทคือหนทางที่จะไป

3. ความยืดหยุ่น:

ระดับนี้ไม่เพียงแต่ขยายโอกาสทางอาชีพของคุณเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยโอกาสเหล่านั้น สำหรับหลายๆ คน อาจหมายถึงการแตกแขนงออกไปในด้านอื่นๆ ของการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ เช่น การศึกษาพิเศษ หรือการทำงานกับเด็กกลุ่มใหญ่ หรือการทำงานในหน้าที่บริหาร

นอกจากนี้ ด้วยการแข่งขันในสาขาการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา การได้รับปริญญานี้จะทำให้คุณมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งตรงข้ามกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันที่อาจไม่มีการศึกษาที่กว้างขวางขนาดนั้น

4. ช่วงเงินเดือนที่มากขึ้น:

จากข้อมูลของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ผู้ที่มีเพื่อนร่วมงานหรือปริญญาตรีสามารถคาดหวังรายได้จาก $23,000 ถึง $40,000 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จบปริญญาโทอาจได้รับเงินเดือนประจำปีมากกว่า 60,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากสิ่งนี้เป็นความสามารถพิเศษ มักจะมีสิ่งจูงใจอยู่แล้ว โดยทั่วไปคุณจะไม่เห็นสิ่งจูงใจเหล่านั้นในการศึกษาส่วนตัว อย่างไรก็ตาม การศึกษาของรัฐมักมีบันไดเงินเดือนที่บ่งชี้ว่าวุฒิการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของคุณ

5. ระดับความรู้ที่มากขึ้นในการส่งต่อ:

ข้อดีประการหนึ่งที่อ้างถึงบ่อยที่สุดสำหรับการได้รับปริญญาโทในการศึกษาปฐมวัยคือครูสามารถส่งต่อการเรียนรู้ในระดับนั้นไปยังนักเรียนได้ เมื่อได้รับการศึกษาเชิงลึกมากขึ้นในหลากหลายสาขา นักการศึกษาที่ศึกษาต่อจะสามารถคาดหวังได้ว่าจะสามารถถ่ายทอดทั้งความรู้และเทคนิคให้กับนักเรียนได้